Amsterdams - Taal in stad en land (2002)
Sdu

boek


Vanaf de eerste bloeiperiode in de zestiende eeuw tot de dag van vandaag trekt Amsterdam mensen aan van overal vandaan. Allemaal drukken ze hun stempel op de taal en cultuur van de stad. Toch bleef het plat-Amsterdams een stadstaal met een uitgesproken Hollands karakter. 
In dit boek wordt aan de hand van vele voorbeelden de geschiedenis van de Amsterdamse stadstaal toegelicht. Ook de klanken van het Amsterdams en literatuur in en over het Amsterdams komen aan de orde. Een apart hoofdstuk gaat over de straattaal van Amsterdamse jongeren.

Auteurs: Jan Berns, Jolanda van den Braak

ontwerp: Brood & Tulpen   realisatie: eleven59.nl