Van vso en PrO naar de arbeidsmarkt
samenvoordeklant.nl

interview en achtergrond


“Leerlingen uit het speciaal en praktijkonderwijs die langere tijd thuis zitten, verliezen in hoog tempo kennis en vaardigheden. Dat is vervelend voor alle betrokkenen. De school en de leerling zien hun inspanningen verdampen, de gemeente ziet haar uitkeringskosten stijgen”, vertelt Christel Bouwman, manager dienstverlening bij Het Plein in Zutphen. Het Plein sloot een convenant met drie scholen in de regio om de aansluiting tussen school, werk en de Participatiewet zo soepel mogelijk te laten verlopen.

ontwerp: Brood & Tulpen   realisatie: eleven59.nl