Sprank
Divosa

hoofdredactie


Sprank is hét magazine voor beslissers in het sociaal domein. Sinds januari 2018 ben ik hoofdredacteur, daarvoor was ik jarenlang eindredacteur. De thematiek is breed: participatie, werk en inkomen, schulden en armoede, jeugdzorg, onderwijs, zorg en welzijn. Een prachtig blad met een zeer toegewijde redactie. Geweldig om te maken!

ontwerp: Brood & Tulpen   realisatie: eleven59.nl