Vertel ik mijn werkgever over mijn depressies?
samenvoordeklant.nl

interview en achtergrond


Een gebroken been maakt het dagelijkse leven wat ingewikkelder, maar niemand wantrouwt je erom. Als het een beetje meezit, kun je je werk gewoon doen en vragen je baas en je collega’s uit zichzelf of ze je ergens mee kunnen helpen. Nee, dan een psychische aandoening …
ADHD, een bipolaire stoornis, autisme, depressie, een angststoornis… Je kunt lang niet altijd aan iemand aflezen of hij of zij met een psychische aandoening kampt. Dat is ergens prettig, maar het stelt de mensen die het treft voor een groot dilemma. Licht je je leidinggevende en je collega’s in over je depressies? Vertel je tijdens een sollicitatiegesprek over je schizofrenie? Sta je dan nog in je kracht? En wát vertel je dan precies?

ontwerp: Brood & Tulpen   realisatie: eleven59.nl